Links

Personcentreret planlægning uden for Danmark

Marion Aslans hjemmeside: www.crazydiamond.org.uk
Ron Coleman og Karen Taylors hjemmeside: workingtorecovery.co.uk
Engelske bøger om PCP udgives bl.a. af Inclusion Press: www.inclusion.com

Andre relaterede hjemmesider

Det socialpsykiatriske tilbud Slotsvænget: www.slotsvaenget-ltk.dk
Servicestyrelsen: www.servicestyrelsen.dk
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere LAP: www.lap.dk
Bedre Psykiatri: www.bedrepsykiatri.dk
SIND: www.sind.dk
Psykovision: www.psykovision.dk
Videnscenter for Socialpsykiatri: www.socialpsykiatri.dk
Stemmehørernetværket i Danmark: www.stemmehoerer.dk
Olga Runcimans hjemmeside: www.runciman.dk
Karin Dyhrs hjemmeside: www.glaspigen.dk

Hjemmesider om medicin

På disse hjemmesider kan du læse om psykofarmaka og de virkninger og bivirkninger de kan have. Der findes naturligvis mange flere, men Recovery Coach Olga Runciman som har interesseret sig meget for dette emne, anbefaler disse tre:
www.neuroleptic-awareness.co.uk
www.theicarusproject.net/alternative-treatments/harm-reduction-guide-to-coming-off-psychiatric-drugs

www.breggin.com